You are here:

קוליאר אבני חן ויהלומים

תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב 14K
35,133
יהלומים 182 7.31 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,108
24 יהלומים 0.53 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
2,683
17 יהלומים 0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,232
5 יהלומים 0.55 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,939
105 יהלומים 0.58 CT

מציג את כל 5 התוצאות

תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב 14K
35,133
יהלומים 182 7.31 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,108
24 יהלומים 0.53 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
2,683
17 יהלומים 0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,232
5 יהלומים 0.55 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
קוליאר זהב לבן 14K
3,939
105 יהלומים 0.58 CT

מציג את כל 5 התוצאות