You are here:

משובצות אבני חן ויהלומים

טבעת זהב רוזגולד 14K
16,002
8 יהלומים טיפה 2.0 CT
טבעת זהב רוזגולד 14K
8,655
1 אבן חן מורגנייט טיפה 6.0 CT 1 יהלום עגול...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,083
1 אבן חן מורגניט 3.16 CT 101 יהלומי צד 0.66...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,602
טבעת זהב רוזגולד לבן 14K זוהרת, משובצת ב-2 אבני מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,507
טבעת רוזגולד 14K מהודרת, משובצת אבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,054
2 אבני חן טבעיים חיתוך אמרלד 5.40 CT 40 יהלומים...
טבעת זהב רוזגולד 14K
3,159
טבעת רוזגולד 14K מעוצבת בקפידה, משובצת אבן מורגנייט מעבדה נוצצת...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,728
טבעת רוזגולד 14K מרהיבה, משובצת באבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,665
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת ב-5 אבני חן מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,981
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת אבן חן אובלית מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
1,842
גלו את עוצמת היופי עם טבעת זהב רוזגולד 14K, משובצת...
טבעת זהב רוזגולד 14Kמשובצת מורגנייט
6,537
1 אבן חן מורגניט 5.0CT 6 יהלומי צד 0.42 CT...
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת זהב צהוב 14K
15,311
21 יהלומי חיתוך באגט 1.53 CT 28 יהלומי צד
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת זהב לבן 14K
16,086
יהלום מרכזי עגול 1.01 CT 104 יהלומי צד 1.04 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת זהב לבן 14K
6,126
160 יהלומים 1.05 CT
טבעת זהב לבן 14K
18,707
12 יהלומים 2.28 CT 7 יהלומים טיפה 3 יהלומים עגולים...
טבעת זהב לבן 14K
12,995
1 יהלום מרכזי 0.80 CT 34 יהלומי צד 0.53 CT
טבעת זהב לבן 14K
2,603
יהלום מרכזי טיפה 0.18 CT 25 יהלומי צד 0.18 CT
טבעת זהב לבן 14K
26,633
69 יהלומים 1.76 CT
טבעת זהב לבן 14K
15,709
275 יהלומים
טבעת זהב לבן 14K
26,633
9 יהלומי בגט 0.57 CT 76 יהלומים עגולים 0.38 CT
טבעת זהב לבן 14K
4,928
אבן חן מעבדה מורגנייט 9.55 CT 54 יהלומים 0.42 CT
טבעת זהב לבן 14K
3,696
טבעת זהב לבן 14K מעוצבת באופן מרהיב, משובצת באבן מורגנייט...
טבעת זהב לבן 14K
6,571
טבעת זהב לבן 14K מעוצבת בשיבוץ אבן מורגנייט טבעית מרהיבה...
טבעת זהב לבן 14K
3,302
טבעת זהב לבן 14K מרהיבה, משובצת אבן חן מורגנייט טבעית...
טבעת זהב יוקרתית PAVE 14K
3,616
67 יהלומים 0.80 CT
טבעת זהב 14K
8,022
179 יהלומים 1.36 CT
טבעת זהב 14K
26,633
241 יהלומים CT
טבעת שורה רוזגולד 14K
1,745
7 יהלומים 0.30 CT
טבעת שורה רוזגולד 14K
5,520
5 יהלומים 0.95 CT
טבעת שורה רוזגולד 14K
3,999
5 יהלומים 0.801 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
20,303
9 יהלומים חיתוך רדיאנט 2.47 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
4,451
10 יהלומים 0.85 CT
טבעת שורה זהב 14K
16,766
88 יהלומים 3.84 CT
טבעת שורה זהב 14K
2,283
11 יהלומים 0.71 CT
טבעת שורה זהב 14K
1,555
19 יהלומים 0.25 CT
טבעת שורה יוקרתית זהב לבן 14K
9,277
18 יהלומים חיתוך בגט 0.98 CT 46 יהלומים עגולים 0.60...
טבעת אינפיניטי רוזגולד 14K
132,011
18 יהלומים 2.88 CT הזמנה אישית בלבד
טבעת אירסין זהב 14K
2,926
10 יהלומים חיתוך אובל 1.84 CT
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
7,096
יהלום מרכזי עגול 0.57 CT 44 יהלומי צד 0.33 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
55,756
יהלום מרכזי עגול 2.53 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
17,324
יהלום מרכזי עגול 1.02 CT 16 יהלומי צד 0.35 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
8,555
יהלום מרכזי עגול 0.50 CT 192 יהלומי צד 0.89 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
9,676
יהלום מרכזי עגול 0.60 CT 94 יהלומי צד 0.71 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
25,906
יהלום מרכזי עגול 1.60 CT 26 יהלומי צד 0.09 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
11,413
יהלום מרכזי 0.80 CT 16 יהלומי צד 0.08 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
14,121
יהלום מרכזי 0.87 CT 35 יהלומי צד
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
9,279
יהלום מרכזי עגול 0.51 CT 41 יהלומי צד 0.74 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
12,493
יהלום מרכזי עגול 0.60 CT 22 יהלומי צד 1.54 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
10,081
יהלום מרכזי עגול 0.91 CT 32 יהלומי צד 0.31 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
3,031
יהלום מרכזי עגול 0.71 CT 12 יהלומי צד 0.12 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
7,515
יהלום מרכזי עגול 0.53 CT 70 יהלומי צד 0.35 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
8,073
יהלום מרכזי 0.68 CT 14 יהלומי צד  0.12 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
17,385
יהלום מרכזי חיתוך קושיון 1.01CT 54 יהלומי צד 0.41 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
9,952
יהלום מרכזי 0.50 CT 192 יהלומי צד  0.89 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
7,742
יהלום מרכזי חיתוך פרינסס 0.59 CT 28 יהלומי צד 0.39...
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14 K
3,022
יהלומים מרכזיים חיתוך באגט 0.20 CT 28 יהלומי צד 0.25...
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
27,818
יהלום מרכזי עגול 2.04 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב רוזגולד 14K
5,800
יהלום מרכזי 0.50 CT יהלומי צד 24 0.24 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
5,685
יהלום מרכזי 0.40 CT יהלומי צד 64 0.38 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
4,411
יהלום מרכזי אובל 0.36 CT1 יהלומי צד 29 0.29 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
6,632
יהלום מרכזי עגול 0.60 CT יהלומי צד 18 0.16 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
6,570
יהלום מרכזי 0.55 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
9,261
יהלום מרכזי 0.71 CT יהלומי צד 0.26 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
5,387
יהלום מרכזי 0.55 CT יהלומי צד 12 0.10 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב צהוב 14K
7,302
יהלום מרכזי אובלי 0.51 CT 32 יהלומי צד 0.32 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
5,890
אבן מרכזית אובלית  0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
37,641
יהלום מרכזי אובל 1.83CT 36 יהלומי צד 0.42 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
35,713
יהלום מרכזי חיתוך טיפה 0.53 CT 35 יהלומי צד 0.36...
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
20,918
יהלום מרכזי חיתוך מרקיסה 1.01 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
7,096
יהלום מרכזי עגול 0.57 CT יהלומי צד 44 0.33 CT
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
16,220
יהלום מרכזי חיתוך עגול 1.0 CT 36 יהלומי צד 1.0...
טבעת אירוסין זהב לבן 14K
3,028
יהלום חיתוך טיפה 0.11 CT 20 יהלומים צד 0.42 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
11,713
אבן מרכזית 0.81 CT 18 יהלומי צד 0.40 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
7,487
אבן מרכזית 0.57 CT 38 יהלומי צד 0.25 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
14,672
אבן מרכזית 0.91 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
3,195
אבן מרכזית 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
17,427
יהלום מרכזי  חיתוך אובלי 1.10 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
19,713
אבן מרכזית 1.05 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
2,581
אבן מרכזית 0.25 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
6,572
אבן מרכזית  חיתוך אובל 0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
4,810
אבן מרכזית 0.32 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
6,000
אבן מרכזית 0.47 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
15,620
אבן מרכזית 0.92 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
5,997
אבן מרכזית 0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
6,947
אבן מרכזית 0.62 CT 10 יהלומי צד 0.10 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
17,193
אבן מרכזית 1.01 CT 6 יהלומי צד 0.26 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
10,028
אבן מרכזית 0.71 CT 36 יהלומי צד 0.38 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
7,165
אבן מרכזית 0.51 CT 32 יהלומי צד 0.24 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין זהב 14K
12,312
יהלום מרכזי חיתוך אובלי  0.88 CT 6 יהלומי צד
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב רוזגולד
9,926
יהלום מרכזי אובל 0.80 CT1 יהלומי צד 4 0.08 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב צהוב
5,886
יהלום מרכזי אובלי 0.51 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב צהוב
16,557
יהלום מרכזי עגול 1.24 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב צהוב
3,890
יהלום מרכזי עגול 0.29CT יהלומי צד 6 0.19 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב צהוב
6,102
יהלום מרכזי 0.42 CT יהלומי צד 70 0.43 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב צהוב
2,100
יהלום מרכזי ויהלומי צד יחד 43 0.28CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב לבן
14,750
יהלום מרכזי אובלי 1.03 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת אירוסין 14K זהב לבן
5,851
יהלום מרכזי אובלי 0.51 CT

מציג 1–100 מתוך 141 תוצאות

טבעת זהב רוזגולד 14K
16,002
8 יהלומים טיפה 2.0 CT
טבעת זהב רוזגולד 14K
8,655
1 אבן חן מורגנייט טיפה 6.0 CT 1 יהלום עגול...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,083
1 אבן חן מורגניט 3.16 CT 101 יהלומי צד 0.66...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,602
טבעת זהב רוזגולד לבן 14K זוהרת, משובצת ב-2 אבני מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,507
טבעת רוזגולד 14K מהודרת, משובצת אבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,054
2 אבני חן טבעיים חיתוך אמרלד 5.40 CT 40 יהלומים...
טבעת זהב רוזגולד 14K
3,159
טבעת רוזגולד 14K מעוצבת בקפידה, משובצת אבן מורגנייט מעבדה נוצצת...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,728
טבעת רוזגולד 14K מרהיבה, משובצת באבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,665
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת ב-5 אבני חן מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,981
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת אבן חן אובלית מורגנייט...

מציג 1–10 מתוך 141 תוצאות

טבעת זהב רוזגולד 14K
16,002
8 יהלומים טיפה 2.0 CT
טבעת זהב רוזגולד 14K
8,655
1 אבן חן מורגנייט טיפה 6.0 CT 1 יהלום עגול...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,083
1 אבן חן מורגניט 3.16 CT 101 יהלומי צד 0.66...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,602
טבעת זהב רוזגולד לבן 14K זוהרת, משובצת ב-2 אבני מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,507
טבעת רוזגולד 14K מהודרת, משובצת אבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,054
2 אבני חן טבעיים חיתוך אמרלד 5.40 CT 40 יהלומים...
טבעת זהב רוזגולד 14K
3,159
טבעת רוזגולד 14K מעוצבת בקפידה, משובצת אבן מורגנייט מעבדה נוצצת...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,728
טבעת רוזגולד 14K מרהיבה, משובצת באבן חן אמרלד מעבדה במשקל...
טבעת זהב רוזגולד 14K
5,665
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת ב-5 אבני חן מורגנייט...
טבעת זהב רוזגולד 14K
4,981
טבעת זהב רוזגולד 14K אלגנטית, משובצת אבן חן אובלית מורגנייט...

מציג 1–10 מתוך 141 תוצאות