You are here:

טבעות שורה

תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
5,735
9 יהלומים חיתוך עגול 1.12CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,088
11 יהלומים חיתוך עגול 0.77 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
8,146
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
1,795
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,850
5 יהלומים חיתוך עגול 0.80 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
20,303
9 יהלומים חיתוך רדיאנט 2.47 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
4,451
10 יהלומים 0.85 CT
טבעת שורה זהב 14K
16,766
88 יהלומים 3.84 CT

מציג את כל 10 התוצאות

תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
5,735
9 יהלומים חיתוך עגול 1.12CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,088
11 יהלומים חיתוך עגול 0.77 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
8,146
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
1,795
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,850
5 יהלומים חיתוך עגול 0.80 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
20,303
9 יהלומים חיתוך רדיאנט 2.47 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
4,451
10 יהלומים 0.85 CT
טבעת שורה זהב 14K
16,766
88 יהלומים 3.84 CT

מציג את כל 10 התוצאות

תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
5,735
9 יהלומים חיתוך עגול 1.12CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,088
11 יהלומים חיתוך עגול 0.77 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
8,146
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
1,795
7 יהלומים חיתוך עגול 0.30 CT
תכשיטי זהב, רוזגולד, זהב לבן ועוד משובצים יהלומים ואבני חן
טבעת שורה זהב רוזגולד 14K
3,850
5 יהלומים חיתוך עגול 0.80 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
20,303
9 יהלומים חיתוך רדיאנט 2.47 CT
טבעת שורה זהב לבן 14K
4,451
10 יהלומים 0.85 CT
טבעת שורה זהב 14K
16,766
88 יהלומים 3.84 CT

מציג את כל 10 התוצאות